Vad innebär fosterdiagnostik?

De allra flesta barn föds friska, men blivande föräldrar kan ändå ibland uppleva en oro för att deras barn ska ha någon medfödd skada eller sjukdom. För att få reda på information om fostret används så kallad fosterdiagnostik.

Det finns olika metoder för fosterdiagnostik (ultraljud, KUB, NIPT, fostervattenprov, moderkaksprov) Alla prover och undersökningar som erbjuds är frivilliga. Man har alltid rätt att få information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om dess risker och begränsningar.

Det är bra att ha tänkt igenom vad man vill göra om det test Ni valt att göra skulle visa att fostret har någon sjukdom eller skada. Man kan ställas inför svåra val, även om det är ovanligt.

Via knappen  här under kan du läsa Västra Götalandsregionens informationbroschyr om tidig fosterdiagnostik.
Broschyr

Tips på bra länkar:

Fosterdiagnostik          1177.se
Film om          fosterdiagnostik